nge 2012
2012

Golfový turnaj NGE v číslach:

DEVÄTNÁSTY (19.) deň DESIATEHO (10.) mesiaca sa DESAŤ (10) účastníkov, z toho TRI (3) ženy a SEDEM (7) mužov,

rozdelených do TROCH (3) flightov zúčastnilo PIATEHO (5.) ročníka firemného golfového turnaja „nebotra golf experience“ v Golf & Country Club Hron TRI (3) duby,
hralo sa na DEVÄŤ (9) jamiek a JEDNOTKOU turnaja (1) sa stal Martin Korbel.

Kto bol DVOJKOU (2) či TROJKOU (3) už nebudeme uvádzať... dôležité je, že bola NEKONEČNÁ (∞) pohoda ☺